• Biuro i siedziba spółki: ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 11, 05-220 Zielonka
Audyt nieruchomości

Audyt nieruchomości

Audyt który Państwu oferujemy jest to zespół prac kontrolnych prowadzących do oceny sposobu gospodarowania nieruchomością Wspólnoty Mieszkaniowej w wielu obszarach jej działalności. Przeprowadzany jest przede wszystkim w celu sprawdzenia czy działalność jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem, oraz w celu usprawnienia funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej, optymalizacji kosztów, generowania oszczędności przy zachowaniu dotychczasowych standardów obsługi , lub podwyższenia standardów przy rozsądnej cenie świadczonych usług.

Audyt może także służyć ocenie pracy dotychczasowego Zarządcy/ Zarządu Wspólnoty lub firmy administrującej.

Zakres audytu obejmuje poniższe obszary działalności Wspólnoty:

1. Formalno-prawny
2. Finansowo–księgowy
3. Techniczny
4. Zarządczy

Audyt wykonujemy kompleksowo lub tylko w wybranym zakresie. Po jego zakończeniu przygotowujemy raport zawierający ocenę sytuacji Wspólnoty w badanym obszarze i zalecenia pokontrolne.

Cena audytu zależy od zakresu prac wynikających z wielkości Wspólnoty ,badanego okresu ilości dokumentów.

W celu uzyskania oferty prosimy o kontakt.

Oferta szczegółowa

Strefa mieszkańca