Wróć do listy

Usługa administrowania dla spółdzielni jest w wielu zakresach odmienna niż we wspólnotach mieszkaniowych z uwagi na inna podstawę prawną działania spółdzielni. Od wielu lat współpracujemy ze spółdzielniami wykonując usługę administrowania, Jesteśmy otwarci na wykonywanie usługi administracyjno – księgowej lub tylko administracyjnej lub tylko księgowej. Rodzaj usługi uzależniony jest od oczekiwań zleceniodawcy. Do codziennej współpracy proponujemy dedykowane osoby - Administrator, Zarządca i Księgowy.

OFERUJEMY PAŃSTWU PEŁNĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE:
 

1. Obsługa prawna
 • reprezentacja spółdzielni przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami (z wykluczeniem zastępstwa procesowego)
 • przygotowywanie dokumentacji do celów postępowania sądowego
 • wezwania do zapłaty do kontrahentów i właścicieli lokali zwlekających z realizacją opłat
 • bezpłatne wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej.

 

2. Obsługa administracyjna
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i ich właścicieli
 • zapewnienie dostaw usług komunalnych
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami usług i pozostałymi kontrahentami
 • zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości
 • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych dla właścicieli lokali, np. ubezpieczenia mieszkań
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości poprzez kontrolę i egzekwowanie usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań spółdzielni mieszkaniowej
 • prowadzenie korespondencji w imieniu spółdzielni mieszkaniowej
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi w trybie zapytania ofertowego - negocjowanie i zawieranie umów.

 

3. Obsługa techniczna nieruchomości
 • nadzór na służbami serwisowymi w celu zapewnienia bieżącej konserwacji instalacji obiektów budowlanych, budynków, budowli i urządzeń wyposażenia technicznego, oraz zapewnienia utrzymania instalacji technicznych w ciągłej sprawności
 • nadzorowanie realizacji świadczeń gwarancyjnych kontrahentów
 • prowadzenie okresowych przeglądów oraz kontroli technicznych
 • nadzór, kontrola i koordynacja realizacji zawartych umów na dostawy usług dla nieruchomości w zakresie:
  • kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
  • prac konserwatorskich i remontowych
  • dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
  • utrzymania czystości
  • ochrony
 • nadzór realizacji prac remontowych i modernizacyjnych w ramach opracowanych budżetów
 • sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska w imieniu Właścicieli obiektu.

 

4. Obsługa finansowo-księgowa
 • analiza i optymalizacja kosztów funkcjonowania nieruchomości
 • wdrażanie działań zmierzających do generowania przychodu z części wspólnych nieruchomości
 • pełna obsługa księgowa spółdzielni mieszkaniowych.